Uw beweging is onze zorg

Patiënteninformatie

Corticosteroïdeninjectie in een gewricht

Inhoud

Uw behandelend orthopeed heeft u tijdens uw bezoek in het Orthopedisch centrum een corticosteroïdeninjectie gegeven. In deze folder kunt u nalezen wat het effect en eventuele gevolgen kunnen zijn van een corticosteroïden behandeling. 

Afhankelijk van uw klachten, het lichamelijk onderzoek en de (waarschijnlijke) diagnose, heeft uw behandelend orthopeed u tijdens uw bezoek op de polikliniek orthopedie een corticosteroïden injectie gegeven. In deze folder kunt u nalezen wat het effect en eventuele gevolgen kunnen zijn van een corticosteroïden behandeling.

Wat zijn corticosteroïden?

Corticosteroïden zijn zogenaamde ’stresshormonen’ die worden geproduceerd door de bijnieren. Deze hormonen spelen een belangrijke rol bij de regeling van het bloedsuikergehalte en het remmen van ontstekingsreacties in het lichaam. In de geneeskunde wordt vaak gebruikgemaakt van de ontstekingsremmende eigenschap van deze corticosteroïden.

Binnen de orthopedie worden corticosteroïdeninjecties, in combinatie met een lokaal anestheticum (plaatselijke verdoving), toegepast om een diagnose te kunnen stellen of als therapie voor uw klachten. Het corticosteroïd dat wij gebruiken is Kenacort en wordt samen met het lokaal anestheticum Bupivacaine gegeven. Bupivacaine verdooft de plek van de prik gedurende twee uur.

Waarom corticosteroïden worden gegeven en hoe deze werken

De diagnostische werking

Soms kan na het gesprek met de orthopeed en het lichamelijk onderzoek twijfel zijn over de exacte oorzaak en plaats van de klachten. Een corticosteroïdeninjectie kan hierbij duidelijkheid geven, waardoor de orthopeed een diagnose/oorzaak voor de klachten kan bepalen.

De therapeutische werking

De verdoving werkt meestal binnen twee dagen na de injectie. Het effect van de corticosteroïden is in principe binnen twee weken merkbaar. Het middel remt de ontsteking en vermindert daarmee de pijn. Hierdoor kunt u het gewricht waarin de injectie is gegeven veelal ook beter bewegen. Hoe lang u baat heeft bij de injectie is vooraf niet te voorspellen. Er zijn patiënten die na één injectie volledig klachtenvrij zijn. Bij anderen keren de klachten na enkele weken terug.
Er is een kleine groep die geen of slechts enkele dagen vermindering van pijn ervaart. Als uit de werking van het middel is gebleken dat de klachten tijdelijk zijn afgenomen, kan een tweede injectie in overweging worden genomen. Dit is afhankelijk van het gewricht waar de injectie wordt gegeven. Als er geen enkele verbetering optreedt, is een tweede injectie op dezelfde plaats niet zinvol.
Het kan zijn dat u de eerste twee dagen na de injectie juist meer pijn krijgt. Hier kunt u Paracetamol voor innemen (3 x 1000 mg per dag). Probeer bij te houden hoe lang u profijt heeft van de injectie: hoe lang duurt de vermindering van uw klachten?

Leefregels

Na de injectie mag u het gewricht gewoon bewegen en gebruiken. Eventueel kunt u gedurende de eerste paar dagen pijnmedicatie innemen. U kunt het gewricht ook koelen met ijs. Het is niet verstandig te forceren en de pijn te provoceren.

Bijwerkingen

Over het algemeen treden er geen bijwerkingen op. Wel kan gedurende de eerste twee dagen sprake zijn van toename van de pijn. Deze toename kan soms fors zijn. Soms is er wat zwelling en/of warmte merkbaar.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

  • Rood worden van het gezicht;
  • Hormonale schommelingen die onder andere kunnen leiden tot menstruatiestoornissen: o.a. langdurig vloeien;
  • Ontregelde glucosespiegel bij mensen met diabetes mellitus (suikerziekte). In verband hiermee dient u bij gebruik van insuline vaker uw waarden te controleren;
  • Lokale huidafwijkingen (dunner of stugger worden van de huid, verkleuring van de huid);
  • Allergische reactie.

Wanneer contact opnemen

Bij koorts (temperatuur boven 38,5 °C) en/of plaatselijke roodheid, warmte en zwelling van de prikplaats neemt u contact op met de polikliniek Orthopedie. Ook neemt u contact op als u langer dan 3 drie dagen ernstige pijn heeft.

Vervolgafspraak

Afhankelijk van de klachten bespreekt de orthopeed met u wanneer u terugkomt op de polikliniek.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek orthopedie. De polikliniek orthopedie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer (079) 206 5500

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.