Uw beweging, is onze zorg

Patiënteninformatie

De behandeling van de peeskokerontsteking van De Quervain

Inhoud

Andere benamingen voor de ziekte van De Quervain zijn: peesschedeontsteking van De Quervain,  De Quervain tendinitis, De Quervain tenosynovitis, tendovaginitis styloideus radii. syndroom van De Quervain, ziekte van De Quervain, morbus De Quervain.

Deze folder bevat algemene informatie over de oorzaken, klachten en behandelingen van de ziekte van De Quervain. Het is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts. Algemene informatie kan niet compleet zijn en kan niet altijd recht doen aan iedere individuele situatie, per persoon kan de situatie net anders zijn dan hieronder beschreven.

Wat is een peeskokerontsteking van De Quervain?

Het is een ontsteking van twee strekpezen van de duim ter plaatse van hun peeskoker aan de zijkant (duimzijde) van de pols (zie figuur 1). Deze twee pezen lopen samen door één enkele peeskoker. Door irritatie en zwelling kunnen deze pezen minder soepel door de peeskoker glijden. Dit leidt tot pijn bij het strekken en buigen van de duim en bij het bewegen van de pols. Op een gegeven moment kunnen de pezen zelfs vastlopen in de te nauwe peeskoker. De duim kan dan niet meer goed strekken en buigen.

Afbeelding 1: de plaats van de peeskoker van de twee strekpezen van de duim (de plaats van de peesontsteking van De Quervain) is met een witte pijl aangegeven. De twee strekpezen van de duim zijn met de kleine blauwe pijlen aangegeven.

Oorzaak

De oorzaak van de peeskokerontsteking van De Quervain is niet altijd duidelijk. Het kan voorkomen na overbelasting en soms door een val op de pols, maar meestal is geen duidelijke oorzaak aanwezig. Het komt vooral voor bij vrouwen in de overgang, reumapatiënten, suikerpatiënten en patiënten met schildklierproblemen. Het is een van de meest voorkomende handafwijkingen.

Klachten

De klachten beginnen meestal met een vervelend gevoel aan de duimzijde van de pols. Vaak straalt de pijn ook uit naar de duim of onderarm. Bij het bewegen van de duim en pols verergert de pijn, vooral bij het krachtig beetpakken en optillen van voorwerpen. Na verloop van tijd en bij toename van de irritatie kan de zwelling ter plaatse van de peeskoker en pezen zichtbaar worden. De klachten kunnen zodanig toenemen dat zelf de kleinste bewegingen van de duim en pols pijnlijk zijn.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen variërend van afwachten tot opereren. Dit hangt o.a. af van de duur en de ernst van de klachten.

Aanpassen van activiteiten en gebruik van onstekingsremmers

Door het achterwege laten van de activiteiten die voor overbelasting van de pezen zorgen en het innemen van ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s) kan de pijn en zwelling verminderen.

Afneembare spalk (brace)

Een brace kan helpen om de belasting van de pezen en peeskoker te verminderen. Zowel de pols als de duim moeten in de brace zitten.

Corticosteroïd injectie

Met inspuiten van ontstekingsremmende medicijnen (corticosteroïden) in de peesschede kan de irritatie en verdikking van de pees en peeskoker worden verminderd. Als de verdikking voldoende afneemt, kan de pees weer soepel heen en weer bewegen in de peeskoker. Het effect van een dergelijke inspuiting wisselt en is niet altijd blijvend.  De inspuiting kan 1-2 keer worden herhaald, vaker is niet gewenst.   

Operatieve release van de peeskoker

Hierbij wordt de te strakke peeskoker operatief geopend, zodat de pezen naar de duim weer vrij kunnen bewegen. Een poliklinische operatie kan gewenst zijn als de klachten al lang bestaan of als de klachten na inspuiten van corticosteroïden aanwezig blijven of weer terugkomen.

Operatieve behandeling

De operatie vindt poliklinisch plaats. Onder plaatselijke verdoving wordt een kleine huidsnede over de peeskoker aan de duimzijde van de pols gemaakt. De huid wordt voorzichtig opzij gehouden, zodat de aanwezige kleine huidzenuw niet wordt beschadigd. Hierna wordt de peeskoker in de lengterichting ingesneden en geopend (een zogeheten ’release’). In de pezen zelf wordt niet gesneden. Soms wordt tijdens de operatie om een van de twee pezen een extra peeskoker of tussenschot gevonden, ook deze wordt dan geopend. Na opening van de peeskoker(s) is er voldoende ruimte voor de twee pezen, zodat ze weer ongehinderd (en zonder pijn) heen en weer kunnen bewegen. De eventuele verdikking van de pees verdwijnt in de loop der tijd vanzelf. De huid wordt gesloten met een oplosbare hechting. De operatie duurt ongeveer 10 tot 15 minuten.

Voorbereiding voor de operatie

  • Voorafgaand aan de operatie moeten bloed verdunnende medicijnen worden gestaakt; dit bespreekt u tijdens het polikliniekbezoek met uw arts.
  • U mag zich de dag van de operatie niet insmeren met bodylotion of olie. U wordt verzocht om sieraden (ringen, armbanden, horloges) af te doen en thuis te laten.

Na de operatie, de nabehandeling

  • Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt. U kunt dan paracetamol nemen tegen de napijn (maximaal 3 x 1000 mg per 24 uur), eventueel aangevuld met ibuprofen (maximaal 3 x 400 mg per 24 uur, lees voor gebruik de bijsluiter). Over het algemeen heeft u weinig napijn.
  • Na de operatie krijgt u een drukverband om de hand, waarbij de vingers vrij blijven. Ook wordt de hand in een draagdoek (mitella) geplaatst om de kans op zwelling te verminderen.
  • Het is goed als u de vingers al vroeg na de operatie begint te bewegen. Hierdoor kan stug littekenweefsel zich niet langs de pezen afzetten en kunnen verklevingen worden voorkomen. Tevens vermindert dit de zwelling van de vingers.
  • Het drukverband mag u na 2 dagen zelf verwijderen en de wond douchen. Op de wond plakt u zo nodig een pleister.
  • Na 10 tot 12 dagen komt u terug op de polikliniek om de hechtingen te laten verwijderen. Een afspraak hiervoor krijgt u na de ingreep mee. Na verwijderen van de hechtingen mag de hand geleidelijk meer worden belast. Uw wordt geadviseerd de eerste 6 weken na de operatie het stevig vastgrijpen en zwaar tillen te beperken.

Resultaat van de operatie, wat u kan verwachten

Na de operatie is de beweeglijkheid van de duim en pols meestal gelijk verbeterd en is de typische pijn ter plaatse van de peeskoker sterk verminderd. De irritatie rond de pezen is niet altijd direct verdwenen. Sommige patiënten hebben na de operatie nog enige tijd een lichte zwelling en pijn ter plaatse van het litteken of stijfheid van de duim en pols. Dit geldt met name voor patiënten met reuma of suikerziekte. Ook bij lang bestaande klachten kan het zijn dat de duim en pols nog enige tijd stijf zijn.

In de weken tot maanden na de operatie herstelt de bovenkant van de peeskoker (waar hij is ingesneden) zich weer met nieuw weefsel. Hierbij blijft de bovenkant wijder en is de nieuw gevormde peeskoker ruimer dan voor de operatie. De pezen kunnen soepel door de peeskoker glijden.

Mogelijke complicaties, wat zijn de risico’s

Zoals bij alle operaties kunnen complicaties als wondinfectie en nabloeding optreden. De kans is echter klein en ze kunnen vrijwel altijd goed worden behandeld.

Letsel van een van de pezen is uitermate zeldzaam. De peeskoker kan in begin te ruim zijn waardoor een pees wat kan verspringen. Dit herstelt zich meestal vanzelf.

Kort na de operatie kan een wat doof gevoel ter plaatse van de handrug en littekengebied aanwezig zijn omdat de zenuw zich moet herstellen nadat hij opzij is getrokken. Dit herstelt zich meestal in enkele weken. Een blijvend letsel van de huidzenuw is uitermate zeldzaam.

Tot slot

Voor meer informatie kunt u een afspraak maken op het RHOC Hand en Pols Centrum bij dr. R. Deijkers of dr. G. Kraan. U kunt een afspraak maken via nummer 079-206 5500.

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.