Nieuw. En al 300 jaar ervaring.
U, uw partner of iemand uit uw naaste omgeving, is opgenomen in het Orthopedisch centrum vanwege een operatie. Er blijkt sprake te zijn van een plotseling optredende verwardheid: een delier. In deze folder leest u wat er met de patiënt aan de hand is en wat u kunt doen.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.