Depressie bij ouderen - Reinier Haga Orthopedisch Centrum
Nieuw. En al 300 jaar ervaring.
Bij ouderen komen somberheid, lusteloosheid en eenzaamheid regelmatig voor. Er is vaak sprake van lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Dan kunnen hobby’s en andere activiteiten soms niet meer mogelijk zijn. Soms zijn dierbaren overleden of ziek. Er is een toenemend risico op verlies van zelfstandigheid. Dat brengt verdriet en rouw met zich mee. En omdat sociale contacten afnemen, neemt ook het alleen zijn toe. Somberheid, gebrek aan energie en gevoel dat er geen perspectief meer is, kunnen passen bij de situatie. Maar zulke klachten kunnen ook wijzen op een depressie.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.