Uw beweging is onze zorg

Patiënteninformatie

Hallux Valgus correctie (Chevron osteotomie)

Inhoud

In samenspraak met de orthopedisch chirurg is besloten uw hallux valgus te corrigeren. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over de operatie, de voorbereidingen en het herstel.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

Wat is een Hallux Valgus?

Dit is een standsafwijking (valgus) van de grote teen (hallux). Bij een hallux valgus staat het middenvoetsbeen van de grote teen naar binnen, maar de teen zelf wijst naar buiten. Hierdoor ontstaat een ‘knobbel’ aan de zijkant van de voet bij het begin van de teen. De precieze oorzaak van een hallux valgus is niet altijd duidelijk. Erfelijkheid maar ook veelvuldig dragen van schoenen met een krappe neus spelen een rol. Vrouwen hebben vaker een hallux valgus dan mannen en het ontstaat meestal in de loop der jaren. Soms is een hallux valgus aangeboren.

De operatie wordt ingepland

Na uw gesprek met de orthopeed krijgt u twee afspraken om uw operatie voor te bereiden:

 • Een afspraak met de anesthesioloog: Deze bespreekt uw algehele gezondheid en de verdoving tijdens de operatie. U vult vooraf een vragenlijst in over uw medische voorgeschiedenis. Indien u medicatie gebruikt krijgt u op de poli anesthesie te horen welke medicijnen u wel of niet thuis in mag nemen voor de operatie. Deze afspraak duurt ongeveer 45 minuten.
 • Een belafspraak met de verpleegkundige: Deze geeft informatie over de operatie, dagopname, benodigde hulpmiddelen en eventuele nazorg.

Uw operatiedatum wordt gepland door de afdeling operatieplanning. De operatiedatum hangt mede af van de wachtlijst. De operatieplanner geeft de datum schriftelijk aan u door, meestal enkele weken voor de operatie.

Als na de voorbereidende gesprekken uw gezondheid of medicijnen veranderen, geeft u dit dan voor opname door aan de operatieplanning. Dit geldt ook als u één of meerdere wondjes heeft, ziek bent of een infectie heeft.

Voorbereidingen voor opname

Wanneer u de datum van uw operatie weet, is het goed om thuis alvast enkele zaken voor te bereiden vóór uw dagopname.

Welke hulpmiddelen heeft u nodig?

 • Twee elleboogkrukken (neem deze krukken mee naar het Orthopedisch Centrum).
 • Een losse stoel om onder de douche te zetten.
 • Een douchezak om het verband droog te houden.

Het is raadzaam een week voor uw opname deze hulpmiddelen te regelen. Dit kan bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt.

Zorg verder voor:

 • Een gemakkelijke stoel met twee leuningen.
 • Een voetenbank, zodat u met het geopereerde been omhoog kunt zitten.
 • Geen losse kleedjes op de vloeren.
 • Een antislipmat in uw badkamer.
 • Eventuele hulp in de huishouding en bij boodschappen doen.
 • Eventueel maaltijdvoorziening.

Als u thuis extra hulp nodig denkt te hebben, kunt u dit bij uw belafspraak met de verpleegkundige aangeven. De verpleegkundige op de afdeling dient dan een aanvraag in voor nazorg bij de zogenaamde transferverpleegkundige.

Gebruik geen huidlotion of crèmes

Vanaf de dag vóór de operatie mag u geen huidlotion of crèmes meer gebruiken. Ook mogen de nagels niet gelakt zijn. Dit vanwege het desinfectiemiddel dat op de operatiekamer wordt aangebracht.

De dag van de operatie

 • Op de dag van uw operatie komt u ‘s ochtends naar het Orthopedisch Centrum.
 • U komt nuchter (zie voor verdere uitleg de folder Anesthesie)
 • U meldt zich op de 2e etage bij de dagbehandeling. Daar krijgt u kort een opnamegesprek met een verpleegkundige. Zij geeft u een naambandje om met uw naam en geboortedatum.
 • Zodra de operatiekamer belt dat u mag komen, begeleidt een service-assistent u naar een omkleedruimte. Hier kunt u zich omkleden in een operatiejas. Ook krijgt u hier ‘antislip’ sokken.
 • Sieraden, bril, lenzen en gebitsprothese moet u uitdoen. Gehoortoestellen kunt u inhouden.
 • Uw kleding en persoonlijke bezittingen worden opgeruimd in een af te sluiten locker. Laat zoveel mogelijk spullen thuis.
 • U gaat lopend naar de voorbereidingskamer (holding) voor de operatie. Hier wordt u ontvangen en voorbereid voor de operatie. Daarna wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht.

Hoe verloopt de operatie?

 • De operatie duurt ongeveer 30 minuten.
 • Als de hallux valgus erg stug is, wordt eerst het gewrichtskapsel losgemaakt via een kleine snee tussen de eerste en tweede teen. (dit is dus niet altijd noodzakelijk).
 • Vervolgens maakt de chirurg een snee in de huid over de knobbel bij de grote teen.
 • De knobbel wordt afgezaagd en vervolgens wordt het middenvoetsbeen rechtgezet. Hierdoor komt de grote teen ook weer recht te staan.
 • Als tijdens de operatie blijkt dat dit niet voldoende is, dan wordt de grote teen zelf ook recht gezet. De snee in de huid wordt dan iets langer.
 • Om het middenvoetsbeentje recht te zetten, wordt deze doorgezaagd, opgeschoven en vastgezet met een schroefje. Dit schroefje kan de rest van uw leven blijven zitten.
 • De huid wordt gehecht met oplosbare hechtingen en daarna wordt een drukverband aangelegd.

Na de operatie

 • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier blijft u ongeveer een uur, waarna u naar de dagbehandeling wordt gebracht. U heeft na de operatie een infuus en eventueel zuurstof via een slangetje.
 • Net als tijdens de operatie, controleren we op de verpleegafdeling regelmatig uw bloeddruk, polsslag, ademhaling, temperatuur, urineproductie, wond en de mate van pijn.
 • De orthopedisch chirurg vertelt u na de operatie (op de uitslaapkamer of de dagbehandeling) hoe deze is verlopen, of komt later bij u langs op de dagbehandeling.
 • De fysiotherapeut komt op de afdeling langs om het mobiliseren met u te oefenen.
 • Voor ontslag wordt een röntgenfoto gemaakt.
 • U mag aan het einde van de dag naar huis, laat u door iemand ophalen.

Nabehandeling

De eerste twee weken

 • U krijgt een recept pijnstilling mee bij ontslag.
 • Laat het verband om de voet zitten tot de eerste controle afspraak na twee weken.
 • Leg met name de eerste dagen de voet regelmatig goed hoog, dit voorkomt zwelling en pijn.
 • U mag met de verbandschoen (DARCO schoen) en krukken de voet belasten indien dit gaat.
 • Beweeg de enkel en tenen regelmatig, dit stimuleert de bloedsomloop.
 • Fysiotherapie is thuis niet noodzakelijk.
 • Soms is het voor de stabiliteit wenselijk dat u met een gipsschoentje nabehandeld wordt.

Twee tot zes weken

 • Bij de wondcontrole twee weken na de operatie, wordt een spalk van gips gemaakt voor de grote teen.
 • Met de gipsspalk om en de DARCO schoen aan mag u rondlopen en uw voet belasten. Blijf goed in de gaten houden hoe het voelt en neem rust als dit nodig is.
 • Doe drie keer per dag de spalk af en oefen het bewegen van de grote teen.
 • Als u na de operatie een gipsschoentje heeft gekregen, krijgt u na 2 weken een nieuw gipsschoentje.

Zes tot twaalf weken

 • Bij controle zes weken na de operatie wordt een röntgenfoto gemaakt. Een orthopedisch chirurg in opleiding beoordeelt de foto.
 • U krijgt een nieuwe spalk voor de grote teen, deze hoeft u alleen nog ‘s nachts te dragen.
 • U mag de voet nu gaan belasten in uw eigen schoen. Krukken zijn niet meer noodzakelijk.
 • Het is belangrijk dat u het bewegen van de grote teen blijft oefenen.
 • Twaalf weken na de operatie is de laatste controle bij de operateur. Een röntgenfoto is niet noodzakelijk.
Verbandschoen (DARCO schoen). Deze draagt u na de operatie 6 weken.

Medicatie

Neem tijdens de opname nooit eigen medicijnen in zonder dit eerst te overleggen met de verpleegkundige. Zo nodig krijgt u van ons de medicatie die u thuis gebruikt.

Pijnstilling

U krijgt medicijnen tegen de pijn, ook voor thuis, na de operatie. U wordt hierover ook geïnformeerd op de poli anesthesie.

Misselijkheid

Laat het de verpleegkundige weten als u misselijk bent na de operatie. U kunt hier medicijnen tegen krijgen.

Complicaties

Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden. De kans hierop is klein. Het is wel belangrijk dat u hier vooraf van op de hoogte bent. In geval van suikerziekte of hart- en vaatziekten is de kans op complicaties groter. Indien u rookt, adviseren wij u nadrukkelijk om hier ten minste zes weken voor de operatie tot zes weken na de operatie mee te stoppen. Roken heeft een nadelig effect op wond- en botgenezing.

De meest voorkomende complicaties bij hallux valgus correctie zijn:

 • Nabloeding.
 • Wondgenezingsstoornis.
 • Wondinfectie. 
 • Doof gevoel bij de grote teen.
 • Het bot groeit niet (of langzamer) aan elkaar.
 • Het eindresultaat is niet naar wens of de teen zakt na enkele jaren toch weer scheef.

Aandachtspunten na ontslag

Bij (toename van) wondlekkage, forse zwelling, hevige pijn, een aanhoudend kloppend gevoel, tintelingen in de voet/tenen of koorts (boven 38,5 ºC), neemt u contact op met:

 • Tijdens kantooruren: de polikliniek verpleegkundige van het Orthopedisch Centrum, telefoonnummer 079-206 5582.
 • Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling, telefoonnummer 079-206 5600.
 • Algemeen nummer van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum: 079-206 5500

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek verpleegkundige. Telefoonnummer: 079-206 5582.

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.