Uw beweging, is onze zorg

Patiënteninformatie

Kalkafzetting in de schouderpees (Barbotage)

Inhoud

Er is een kalkafzetting in een pees rondom uw schouder vastgesteld. In samenspraak met de orthopedisch chirurg is besloten de kalkafzetting aan te prikken. Het doel van de behandeling is dat de kalk daarna vanzelf oplost. Daardoor verdwijnen op termijn de pijnklachten. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over deze behandeling.

Het in deze folder beschreven verloop van de revalidatie is slechts een richtlijn; soms kan het herstel langzamer of juist vlotter verlopen. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts.

Wat is kalkafzetting in de schouder (tendinitis calcarea)?

Een kalkafzetting in de schouder is een verzameling van kalkkristallen op één plek. Het bevindt zich in een van de pezen rondom het schoudergewricht. De kalk is een zachte, ‘tandpasta-achtige’ substantie die veel pijnklachten in het schoudergewricht kan veroorzaken.

Het is niet bekend waardoor de kalk ontstaat. De kalkafzetting vormt zich spontaan en kan ook na maanden of soms jaren weer vanzelf oplossen, dus zonder ingrijpen. Het oplossen van de kalk kan in dat geval een slijmbeursontsteking veroorzaken in de schouder.

Wat is een barbotage en hoe gaat dit?

Een barbotage heeft als doel om het lichaam te helpen de kalk zelf op te lossen. De kalk wordt tijdens deze behandeling dus niet direct verwijderd, maar het kapsel rondom de kalk wordt geopend met een naald. Het lichaam kan de kalk kristallen vervolgens zelf opruimen. Dit gebeurt via een steriele ontstekingsreactie.

 • De behandeling wordt gedaan op de afdeling radiologie.
 • Voor de barbotagebehandeling, bepalen wij met een echografie de precieze grootte en locatie van de kalkafzetting.
 • Vervolgens krijgt u een injectie, zodat het gebied rondom de kalk plaatselijk verdoofd is.
 • Met behulp van echografie wordt de kalkafzetting in beeld gebracht en aangeprikt.
 • Soms worden tijdens of na de barbotage corticosteroïden (een onstekingsremmer) achtergelaten in de slijmbeurs. Dit kan nodig zijn, om de napijn te beperken. Echter, theoretisch zouden corticosteroïden de opruim reactie van het lichaam kunnen remmen.
 • De gehele behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten.

Na de barbotage

Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt, raden wij u aan direct na de behandeling te beginnen met het slikken van pijnstillers.

 • Begin met Paracetamol, maximaal 4 x 2 tabletten van 500 mg per dag.
 • Daarnaast kan uw arts sterkere pijnstillers voorschrijven, bijvoorbeeld Diclofenac (een onstekinsgremmer) of Tramadol (morfine-achtig tablet). Deze kunnen echter meer bijwerkingen geven.
 • Verspreid de inname van de pijnstillers over 24 uur.
 • Bijvoorbeeld 3 keer per dag elke 8 uur. Of 4 keer per dag elke 6 uur.
 • U mag de pijnstilling zelf verlagen als de pijn afneemt.

In sommige gevallen is de pijn heviger of langer aanwezig. Dit komt doordat het lichaam de kalk aan het opruimen is. Ook nadat de kalk op de controlefoto (zes weken na de behandeling) afgenomen of zelfs niet langer zichtbaar is, kan de schouder nog gevoelig zijn. De pees waarin de kalkafzetting zich bevond, heeft tijd nodig om zich te herstellen.

Bewegen

Tijdens het bewegen blijft u binnen de pijngrens. Dit betekent dat het bewegen geen pijn mag doen.

Controle in het ziekenhuis

Ongeveer zes weken na de behandeling komt u op controle bij uw arts. Voorafgaand aan deze afspraak laat u een röntgenfoto maken om de hoeveelheid kalk te vergelijken met de situatie voor de behandeling. Als het goed is, is de hoeveelheid kalk afgenomen.

Resultaat van de behandeling

Wanneer de behandeling aanslaat, ervaart u minder pijn. Vaak is een duidelijke afname van de hoeveelheid kalk te zien op de röntgenfoto. Dit betekent niet dat de pees, waar de kalk zich bevond, genezen is. Na het oplossen van de kalk blijft een zwakke plek in de pees achter. Het lichaam is in staat om deze pees zelf te herstellen tot een stevige, normale pees.

Dit herstel kan enkele maanden in beslag nemen. Bij sommige patiënten blijft de schouder lang pijnlijk, waardoor het gevoel bestaat dat de behandeling niet succesvol is geweest. Soms is het dan nodig om nog één of tweemaal corticosteroïd injecties te geven in de slijmbeurs, of om de barbotagebehandeling te herhalen.

Aandachtspunten na ontslag

U neemt contact met ons op:

 • Als de pijn verandert van plaats, ernst of karakter
 • Bij tekenen van infectie: (toename van) wondlekkage of zwelling, aanhoudend kloppend gevoel of roodheid
 • Bij koorts (boven 38,5 ºC).
 • Tijdens kantooruren: de polikliniek verpleegkundige van het Orthopedisch Centrum, telefoonnummer 079-206 5582.
 • Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling, telefoonnummer 079-206 5600.
 • Algemeen nummer van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum: 079-206 5500

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek verpleegkundige. Telefoonnummer: 079-206 5582.

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.