Uw beweging is onze zorg

Patiënteninformatie

Platvoetcorrectie (reconstructie)

Inhoud

Inleiding

In samenspraak met de orthopedisch chirurg is besloten uw platvoet te corrigeren. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over de operatie, de voorbereidingen en het herstel erna. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel deze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige.

 

Wat is een platvoet?

Bij een platvoet staat de voet in een bepaalde stand, waarbij de voetboog aan de binnenkant van de voet doorgezakt is. Hierbij kantelt de hiel naar buiten. Hoeveel de stand afwijkt van normaal, verschilt per persoon. Een platvoet is soms aangeboren, maar ontstaat meestal door zwakte of een ontsteking van de tibialis posterior pees die aan de binnenkant van de enkel loopt. Deze pees zorgt mede voor het vormen van een voetboog, die belangrijk is voor de beweging van de voet (afwikkeling) tijden het lopen. Als de pees niet meer goed functioneert, kan de voetboog doorzakken. Een andere oorzaak van een platvoet is slijtage (artrose) in de middenvoet.

 

De operatie wordt ingepland

Na uw gesprek met de orthopeed krijgt u twee afspraken om uw operatie voor te bereiden:

 • Een afspraak met de anesthesioloog: Deze bespreekt uw algehele gezondheid en de verdoving tijdens de operatie. U vult vooraf een vragenlijst in over uw medische voorgeschiedenis. Indien u medicatie gebruikt krijgt u op de poli anesthesie te horen welke medicijnen u wel of niet thuis in mag nemen voor de operatie. Deze afspraak duurt ongeveer 45 minuten.
 • Een belafspraak met de verpleegkundige: Deze geeft informatie over de operatie, opname en benodigde hulpmiddelen en eventuele nazorg.

Uw operatiedatum wordt gepland door de afdeling operatieplanning. De operatiedatum hangt mede af van de wachtlijst. De operatieplanner geeft de operatiedatum schriftelijk aan u door, meestal enkele weken voor de operatie.

Als na de voorbereidende gesprekken uw gezondheid of medicijnen veranderen, wilt u dit dan voor opname doorgeven aan de operatieplanning. Dit geldt ook als u één of meerdere wondjes heeft, ziek bent of een infectie heeft.

 

Voorbereidingen voor opname

Wanneer u de datum van uw operatie weet, is het goed om thuis alvast enkele zaken voor te bereiden vóór uw opname.

 

Welke hulpmiddelen heeft u nodig?

 • Twee elleboogkrukken (neem deze krukken mee naar het Orthopedisch Centrum).
 • Indien u niet met krukken kunt lopen, eventueel een looprek voor in huis en een rolstoel buitenshuis.
 • Een losse stoel om onder de douche te zetten.
 • Een douchezak om het onderbeengips droog te houden.

Het is raadzaam een week voor uw opname deze hulpmiddelen te regelen. Dit kan bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt.

Zorg verder voor:

 • een gemakkelijke stoel met twee leuningen.
 • een voetenbankje, zodat u met het geopereerde been omhoog kunt zitten.
 • geen losse kleedjes op de vloeren.
 • een antislipmat in uw badkamer.
 • eventuele hulp in de huishouding en bij boodschappen doen.
 • eventueel maaltijdvoorziening.

indien u een trap naar uw slaapkamer heeft – en u niet onbelast op de billen, op één been of met krukken de trap op/af kan gaan – is het raadzaam om beneden een bed neer te zetten.

Als u thuis extra hulp nodig denkt te hebben, kunt u dit bij uw belafspraak met de verpleegkundige aangeven. De verpleegkundige op de afdeling dient dan een aanvraag in voor nazorg bij de zogenaamde transferverpleegkundige.

 

Gebruik geen huidlotion of crèmes

Vanaf de dag vóór de operatie mag u geen huidlotion of crèmes meer gebruiken. Ook mogen de nagels niet gelakt zijn. Dit vanwege desinfectans die op de operatiekamer wordt aangebracht.

De dag van de operatie

Op de dag van uw operatie komt u ‘s ochtends naar het Orthopedisch Centrum.

U komt nuchter (zie voor verdere uitleg de folder Anesthesie)

Nadat u op de afdeling bent opgevangen, krijgt u kort een opnamegesprek met een verpleegkundige. Zij geeft u een naambandje om met uw naam en geboortedatum.

Zodra de operatiekamer belt dat u mag komen, begeleidt een service-assistent u naar een omkleedruimte. Hier kunt u zich omkleden in een operatiejas. Ook krijgt u hier ‘antislip’ sokken.

Sieraden, bril, lenzen en gebitsprothese moet u uitdoen. Gehoortoestellen kunt u inhouden. Uw kleding en persoonlijke bezittingen worden opgeruimd in een af te sluiten locker. Laat zoveel mogelijk spullen thuis.

U gaat lopend naar de voorbereidingskamer (holding) voor de operatie. Hier wordt u ontvangen en voorbereid voor de operatie. Daarna wordt u in een bed naar de operatiekamer gebracht.

Hoe verloopt een platvoetcorrectie?

Afhankelijk van de oorzaak en ernst van de platvoet, bestaat een correctie uit meerdere ingrepen op verschillende plaatsen in de voet om zo de stand te verbeteren. Hierdoor wordt de belasting van de voet bij het lopen beter verdeeld en heeft u minder pijnklachten. Houdt u er rekening mee dat ook na een correctie de voet nooit helemaal ‘normaal’ wordt.

De ingrepen aan de voet kunnen bestaan uit:

 • Het doorzagen en verschuiven van het hielbeen via een huidsnede aan de buitenzijde onder de enkel. Soms wordt hiervoor een stukje bot uit uw bekken gebruikt.
 • Het schoonmaken en versterken van de tibialis posterior pees via een huidsnede aan de binnenzijde van de enkel.
 • Het doorzagen en omlaag brengen van het eerste middenvoetsbeentje via een snede bovenop de voet
 • In geval van artrose worden soms één of meerdere gewrichten met schroeven vastgezet in de middenvoet via een huidsnede bovenop de voet.
 • Soms is het nodig om de kuitspier te verlengen via een huidsnede bij de kuit.
 • De huid wordt na de operatie dicht gehecht met oplosbare hechtingen. Er wordt een onderbeengips aangelegd.
 • De operatie duurt ongeveer 90 minuten (anderhalf uur).

Na de operatie

 • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Hier blijft u ongeveer een uur, waarna u teruggaat naar de afdeling. U heeft na de operatie een infuus, eventueel een blaaskatheter en eventueel zuurstof via een slangetje.
 • Net als tijdens de operatie, controleren we op de verpleegafdeling regelmatig uw bloeddruk, polsslag, ademhaling, temperatuur, urineproductie, wond en de mate van pijn.
 • De orthopedisch chirurg komt op de uitslaapkamer of ‘s middags op de afdeling bij u langs om te vertellen hoe de operatie is gegaan.
 • De fysiotherapeut komt op de afdeling langs om het mobiliseren (in beweging komen) met u te oefenen
 • Voor ontslag wordt een röntgenfoto gemaakt.
 • Reken erop dat u één nacht in het ziekenhuis blijft na de operatie.

 

Nabehandeling

Zolang uw onderbeen in het gips zit, en u het been niet mag belasten, moet u eenmaal per dag (1x daags) fraxiparine bij uzelf toedienen om trombose te voorkomen. De verpleegkundige legt u uit hoe u dit zelf kunt doen. Indien u al bepaalde bloedverdunners gebruikt is fraxiparine niet altijd noodzakelijk. Wij zoeken dit voor u uit.

Eerste twee weken

 • U krijgt een recept pijnstilling en fraxiparine mee bij ontslag.
 • U heeft een onderbeengips (van onder de knie tot aan de tenen)
 • Leg met name de eerste dagen de voet regelmatig goed hoog, dit voorkomt zwelling en pijn.
 • Beweeg de tenen regelmatig, dit stimuleert de bloedsomloop.
 • U mag het been niet belasten, dus krukken, looprek of rolstoel zijn noodzakelijk.
 • Fysiotherapie is thuis niet noodzakelijk.

Twee tot acht weken

 • Bij de wondcontrole twee weken na de operatie krijgt u een nieuw onderbeengips van kunststof.
 • U mag het been in gips gaan belasten. Krukken zijn niet noodzakelijk, maar vaak wel prettig.
 • Zodra u het been gaat belasten in gips mag u stoppen met de anti-trombose (fraxiparine) prikjes, tenzij u een verhoogd risico op trombose heeft. De arts informeert u hierover.

Acht tot veertien weken

 • Acht weken na de operatie wordt een röntgenfoto gemaakt en wordt het gips op de gipskamer verwijderd. De foto wordt beoordeeld door een arts. Als er sprake is van voldoende botgenezing mag u de voet volledig belasten in uw eigen schoen. Een stevige schoen geeft goede ondersteuning en loopt vaak het prettigst.
 • Krukken zijn niet noodzakelijk, maar kunnen de eerste dagen wel prettig zijn.
 • Door het belasten kan de voet soms dik worden, neem dan rust en leg de voet goed hoog.
 • Door de gipsbehandeling is de voet en enkel stijf, u krijgt oefeningen mee die u dagelijks kunt doen. Eventueel kunt u ook een afspraak maken bij de fysiotherapeut voor begeleiding.
 • Na veertien weken komt u voor de eindcontrole bij de orthopedisch chirurg. Een röntgenfoto is niet noodzakelijk

Voorbeeld van een onderbeengips

Medicatie

Neem tijdens de opname nooit eigen medicijnen in zonder dit eerst te overleggen met de verpleegkundige. Zo nodig krijgt u van ons de medicatie die u thuis gebruikte.

Pijnstilling

U krijgt medicijnen tegen de pijn, ook voor thuis, na de operatie. U wordt hierover ook geïnformeerd op de poli anesthesie.

Misselijkheid

Laat het de verpleegkundige weten als u misselijk bent na de operatie. U kunt hier medicijnen tegen krijgen.

Complicaties

Bij iedere operatie kunnen complicaties optreden. De kans hierop is klein. Toch is het wel van belang dat u hier vooraf van op de hoogte bent. In geval van suikerziekte of hart- en vaatziekten is de kans op complicaties groter.

Indien u rookt adviseren wij u nadrukkelijk om hier ten minste zes weken voor de operatie tot zes weken na de operatie mee te stoppen. Roken heeft een nadelig effect op wond- en botgenezing.

De meest voorkomende complicaties bij een platvoetcorrectie zijn:

 • Nabloeding
 • Wondgenezingsstoornis
 • Wondinfectie
 • Het bot groeit niet (of langzamer) aan elkaar

Aandachtspunten na ontslag

Bij (toename van) wondlekkage, forse zwelling, hevige pijn, een aanhoudend kloppend gevoel, tintelingen in de voet/tenen of koorts (boven 38,5 ºC), neemt u contact op met:

 • Tijdens kantooruren kunt contact opnemen met het Reinier Haga Orthopedisch Centrum via 079-206 5500.
 • Buiten kantooruren (in de avond, nacht en in het weekend) kunt u voor spoedvragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag contact opnemen met telefoonnummer 079-206 5600.

Vragen?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Reinier Haga Orthopedisch Centrum via 079-206 5500.

Print deze folder

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.