Zoek

Uw beweging is onze zorg

Algemeen

Wetenschappelijk onderzoek

In het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) vinden we wetenschappelijk onderzoek belangrijk. Ook u kunt bij uw bezoek of behandeling in het RHOC gevraagd worden om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Daarom leggen we in deze folder uit waarom we onderzoek belangrijk vinden en welke soorten onderzoek we doen.

Lees folder >>

Vrijheidsbeperkende interventies

Soms kan een patiënt door ziekte, delier ernstig verward of onrustig worden. Het gevolg kan zijn dat het nodig is om de bewegingsvrijheid van de patiënt te beperken, om zo de patiënt te beschermen tegen letsel. We noemen dat vrijheidsbeperkende interventies.

Lees folder >>

Transferbureau

U heeft een medische behandeling in ons ziekenhuis ondergaan. Het moment waarop u niet langer meer in het ziekenhuis hoeft te blijven is in zicht. Soms heeft u na het ontslag meer zorg nodig dan uw familie of andere betrokkenen u kunnen bieden. U kunt dan gebruik maken van professionele zorg thuis of in een instelling.  Om u te helpen de zorg na uw ontslag goed te organiseren, gebruikt het Reinier Haga Orthopedisch Centrum het transferbureau.

Lees folder >>

Rooming-in bij volwassen patiënten

Uw familielid of vriend(-in) is opgenomen op een van de verpleegafdelingen van HMC. De verpleegkundige heeft met de patiënt en u besproken dat het fijn zou zijn als u wat vaker aanwezig zou kunnen zijn in het ziekenhuis. Dit kan beteken dat u ruimere bezoektijden krijgt, aanwezig bent bij de maaltijden of overnacht bij uw naaste. Dit vaker aanwezig zijn bij uw naaste noemen we rooming-in.

Lees folder >>

Polikliniek Geriatrie

Binnenkort gaat u naar de polikliniek geriatrie in het LangeLand Ziekenhuis. In deze folder vindt u informatie over de geriatrie en praktische informatie over bezoek aan onze polikliniek.

Lees folder >>

Delier – Acuut optredende verwardheid

U, uw partner of iemand uit uw naaste omgeving, is opgenomen in het Orthopedisch centrum vanwege een operatie. Er blijkt sprake te zijn van een plotseling optredende verwardheid: een delier. In deze folder leest u wat er met de patiënt aan de hand is en wat u kunt doen.

Lees folder >>

Corticosteroïdeninjectie in een gewricht

Uw behandelend orthopeed heeft u tijdens uw bezoek in het Orthopedisch centrum een corticosteroïdeninjectie gegeven. In deze folder kunt u nalezen wat het effect en eventuele gevolgen kunnen zijn van een corticosteroïden behandeling. 

Lees folder >>

Behandelwijzer bij opname

U heeft, samen met uw orthopedisch chirurg, besloten over te gaan tot operatie. Via deze behandelwijzer informeren wij u over diverse momenten rondom de operatie en opname.

Lees folder >>

Anesthesie

U krijgt binnenkort een behandeling en/of operatie waarvoor u een vorm van verdoving (anesthesie) nodig heeft. U krijgt deze verdoving van een gespecialiseerde arts, een anesthesioloog. In deze folder vindt u uitleg over de verschillende vormen van anesthesie en de gang van zaken. 

Lees folder >>

Klacht, suggestie of niet tevreden?

We doen er alles aan om u tijdens uw verblijf zo goed mogelijk te verzorgen, behandelen en begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u toch niet tevreden bent over onze zorgverlening. We horen graag van u wat er beter kan, zodat we de kans krijgen om naar een oplossing te zoeken.

Lees folder >>