Search

Uw beweging is onze zorg

”In het RHOC leiden wij met trots toekomstige generaties orthopeden op”

In het RHOC wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om de zorg continue te verbeteren en daarnaast is het gecertificeerd als opleidingscentrum voor toekomstige orthopeden. Opleiders Just van der Linde en Gerald Kraan vertellen over de opleidingen in het RHOC.
Opleidingsmogelijkheden en netwerkzorg
In juli 2020 heeft het RHOC de deuren geopend in Zoetermeer. De vakgroep bestaat uit orthopedisch specialisten afkomstig uit het Reinier de Graaf Gasthuis en het HagaZiekenhuis, locatie Den Haag en Zoetermeer. Just van der Linde over het RHOC: ‘Als opleidingscentrum zijn wij gekoppeld aan de regionale opleidingsgroepen orthopedie (ROGO’s) van het Erasmus MC en LUMC en leiden we arts in opleiding tot specialist (AIOS) orthopedie op tot nieuwe orthopeden. Tevens worden studenten van de TU Delft regelmatig begeleidt met afstudeerprojecten en huisartsen in opleiding lopen regelmatig stage in het RHOC.’
‘’De rol als opleider geeft een extra dimensie aan ons vak’’
‘Eén van onze basisdoelen bij het opleiden van toekomstige generaties orthopeden is dat we de AIOS laten nadenken over de klachten en behandelingen binnen de orthopedie. Daarbij staat het welzijn van de patiënt als geheel centraal. Gedurende de opleiding wordt niet alleen het vak bijgebracht maar wordt de aankomende orthopeed ook getraind in kwaliteitsdenken en wordt de AIOS zich bewust van de wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van passende orthopedische zorg.’, zo vertelt Gerald Kraan.
Ruimte voor ambitie
De samensmelting van drie vakgroepen orthopedie biedt mogelijkheden voor onderzoek, opleiding en innovatie. ‘Tijdens de opleiding geven we in het RHOC de meest up-to-date behandelmethoden mee, zoals robot geassisteerde chirurgie met de MAKO-robot en werken in Integrated Practice Units (IPU’s). De artsen in opleiding staan onder de supervisie van onze gehele orthopedische vakgroep. Alle orthopeden binnen de vakgroep van het RHOC zijn geschoold, gecertificeerd en voldoen aan de criteria om te mogen opleiden. Als onderdeel van de opleiding en om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten te waarborgen wordt casuïstiek en mogelijke complicaties uitgebreid besproken. Twee opleidingsassistenten zijn momenteel bezig met het exploreren van netwerkzorg en anderhalvelijns zorg. Daarnaast werken we nauw samen met huisartsen en fysiotherapeuten. Als opleidingsgroep geven we jaarlijks nascholing aan andere orthopeden, huisartsen als fysiotherapeuten. Ook van de AIOS wordt verwacht om zich hierin te ontwikkelen en bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek of het uitwerken van een proefschrift als onderdeel van de opleiding.’, aldus Just.
Gerald:’’ Binnen de opleiding is er ruimte voor ambitie. We proberen de leercurve steeds zo stijl mogelijk te houden en dat werkt goed. Just en ik zijn de twee verantwoordelijke opleiders, maar iedereen van de vakgroep en onderzoek en kwalitetisgroep en directie van het RHOC zijn uitermate betrokken bij de opleiding. We werken hier met gespecialiseerde orthopeden met een groot netwerk, zowel in Nederland als internationaal, die er alles aan doen om de AIOS de best mogelijke opleiding te bieden. Iedereen draagt zijn steentje bij. De kwaliteit van de opleiding tot orthopedisch chirurg in het RHOC komt tot uiting in de hoge waarderingen van de AIOS, de opleidingsmonitor en exitgesprekken.’’
Just van der Linde werkt sinds 2017 als orthopedisch chirurg en behandeld patiënten met schouder en elleboogklachten. ‘De rol als opleider geeft een extra dimensie aan ons vak. Werken in een opleidingsgroep biedt mij de kans om kennis over te dragen en opleider zijn biedt mij de mogelijkheid om arts-assistenten te coachen en begeleiden om een zo goed mogelijke specialist te worden.’
Na het volgen van een fellowship hand en pols in Engeland is Gerald Kraan in 2011 als orthopedisch chirurg begonnen. ‘Opleider zijn is zeer verantwoordelijk werk. Als opleider ben je heel dicht betrokken bij artsen in opleiding, hun werk en ontwikkeling als orthopedisch chirurg. We hebben wekelijks een gesprek met de AIOS en bespreken bijvoorbeeld hoe je de balans houdt binnen een intensief opleidingstraject waarbij er veel van hen wordt gevraagd. Als opleider is het ontzettend mooi om te zien welke groei zij gedurende de opleiding meemaken.’
Dit interview staat gepubliceerd in de mei editie van vakblad De Dokter en in de special ‘Gezond zijn Beter worden’ van het Hele Westland.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.