Uw beweging is onze zorg

Intensieve samenwerking

Orthopeden Reinier Haga Groep werken intensief samen met fysiotherapeuten in de regio 

Goede nazorg na een orthopedische ingreep is meestal cruciaal voor een voorspoedig herstel. Vaak bezoeken patiënten hiervoor een fysiotherapeut. De orthopeden van de Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en LangeLand Ziekenhuis) zijn hierbij graag nauw betrokken. 

Zo kunnen ook zij hun zorg afstemmen op wat de fysiotherapeut doet. En andersom hoort de fysiotherapeut graag meer over de orthopedische interventies in het ziekenhuis.

Al eerder is een gemeenschappelijk protocol afgestemd voor de nabehandeling van de totale knieprothese (“nieuwe knie”). Recent is daaraan een gemeenschappelijk behandelprotocol voor de behandeling van voorste kruisband letsels toegevoegd. Dit is aan de (aspirant) leden van de FEL op een drukbezochte avond gepresenteerd. Het nieuwe protocol zal binnenkort in werking gaan.

Goed afgestemde zorg

In de regio Westland, Delfland en Rijswijk hebben maar liefst 150 fysiotherapeuten zich verenigd binnen FEL, Fysiotherapie Eerste Lijn. Ook Zoetermeerse fysiotherapeuten kunnen zich nu hierbij aansluiten. Binnen deze samenwerking brengen zij hun kwaliteit van zorg op een steeds hoger peil, in goede afstemming met andere zorgverleners in de keten. Zo houden zij zich aan strikte protocollen bij hun behandeling en communiceren ze volgens vaste afspraken met de behandelend specialist. En dit is niet vrijblijvend. De fysiotherapeuten krijgen tweejaarlijks visitatie om na te gaan of ze nog steeds aan alle eisen voldoen.

Kwaliteitsnetwerk

Orthopeed van het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis Herman Kaptijn hierover: “Een groot voordeel van dit kwaliteitsnetwerk is dat wij hierdoor weten bij wie onze patiënten de beste nazorg krijgen. Voorheen hadden wij hierop helemaal geen zicht. Onze samenwerking met FEL betekent een absolute verbetering voor de orthopedische zorg in onze regio. En dat is alvast een geweldig begin voor het orthopedisch centrum, dat we hier in Zoetermeer met elkaar gaan realiseren.”

Voorspoedig herstel

Orthopeed Hennie Verburg van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft bevestigt dit: “Ik ben nu veel intensiever betrokken bij de nabehandeling, wat bijzonder plezierig werkt. Als specialisten zien we onze patiënten meestal maar eenmaal per zes weken. We weten nu veel gedetailleerder wat de fysiotherapeut doet in de tussenliggende periode. En ook de patiënten zelf hebben hierover alle informatie op papier, wat ze zelf ook prettig vinden. Deze goede afstemming bevordert absoluut een voorspoedig herstel. En dat is natuurlijk waar alles om draait. We horen regelmatig van patiënten terug dat ze onze begeleiding ervaren als goed afgestemd.”

Verlengstuk

Onlangs vond een bijeenkomst plaats van de 150 fysiotherapeuten van het netwerk. Voorzitter Nic van Paassen: “Tot enige jaren geleden was er nauwelijks contact tussen fysiotherapeuten en de orthopeden in het ziekenhuis. We hebben echter de ambitie om het best mogelijke verlengstuk te zijn van de zorg die daar wordt geboden. Dus dat vergt intensiever contact met de specialist. Toen we dat realiseerden was het voor beide partijen een enorme eye-opener. Zo bleek het ziekenhuis een map met informatie mee te geven aan de patiënt die voor ons heel relevant was.”

Professionele richtlijnen

“We hebben met elkaar richtlijnen opgesteld die onze gezamenlijke zorg voor de patiënt verbeteren”, vervolgt Nic. “Een voorbeeld daarvan: wanneer na een totale knieprothese de wond na twee weken nog nat is verwijzen we standaard terug naar de orthopeed. Dat doen we ook wanneer de knie dan nog niet volledig kan strekken. Orthopeden kunnen er dus op rekenen dat de therapeuten in ons netwerk zich strikt houden aan dit soort professionele richtlijnen.”

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.