Uw beweging is onze zorg

Heeft u een suggestie of klacht?

De medewerkers van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum doen er alles aan om u tijdens uw bezoek en verblijf in ons centrum van zo goed mogelijke zorg te voorzien. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of suggesties heeft hoe het beter kan. Wij horen dat graag van u, zodat we de kans krijgen uw onvrede op te lossen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bespreken met de betrokkene

Bespreek uw ervaring bij voorkeur eerst met de persoon of afdeling waar u ontevreden over bent. Dat geeft de persoon of afdeling de kans om de situatie te uit te leggen of te verbeteren. Bent u na dit gesprek nog steeds ontevreden? Of wilt u het – om welke reden dan ook – liever niet zelf bespreken? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt hetgeen u meldt met de betreffende zorgverlener of afdeling. Indien u uw onvrede wilt melden zonder dat u hier een terugkoppeling over wenst te ontvangen wordt het behandeld als signaal of suggestie.

Wilt u wel graag een terugkoppeling ontvangen dan zal uw melding worden behandeld als klacht. De klachtenfunctionaris kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht en kan bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker(s) of afdeling(en).

Contact

U kunt voor uw suggestie, klacht of melding gebruik maken van dit formulier van het LangeLand ziekenhuis, onze partner. U kunt het ook het ook mailen naar klachtenfunctionaris@rhoc.nl. Om uw bericht in behandeling te kunnen nemen, is het noodzakelijk de volgende punten in uw email te vermelden:

  • Naam (signaal of suggestie mag anoniem)
  • Contactgegevens
  • Geboortedatum (patiënt)
  • Op wie/welke afdeling uw klacht betrekking heeft
  • Een precieze beschrijving in uw eigen woorden
  • Of u graag een terugkoppeling wenst

Met uw gegevens gaan we vertrouwelijk om. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen automatisch als signaal of suggestie worden behandeld.

U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevrouw L. de Keizer, nummer (079) 346 24 16 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00-16.00 uur en woensdag tot 14.00 uur).

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u lezen in onze folder Klacht of niet tevreden? of het klachtenreglement RHOC.

Verstuurt u liever een brief? Doe dit dan naar het volgende postadres:

Reinier Haga Orthopedisch Centrum
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Toneellaan 2
2725 NA Zoetermeer

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.