Search

Uw beweging is onze zorg

Heeft u een suggestie of klacht?

De medewerkers van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum doen er alles aan om u tijdens uw bezoek en verblijf in ons centrum van zo goed mogelijke zorg te voorzien. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent of suggesties heeft hoe het beter kan. Wij horen dat graag van u, zodat we de kans krijgen uw onvrede op te lossen en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bespreken met de betrokkene

Bespreek uw ervaring bij voorkeur eerst met de persoon of afdeling waar u ontevreden over bent. Dat geeft de persoon of afdeling de kans om de situatie te uit te leggen of te verbeteren. Bent u na dit gesprek nog steeds ontevreden? Of wilt u het – om welke reden dan ook – liever niet zelf bespreken? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris bespreekt hetgeen u meldt met de betreffende zorgverlener of afdeling. Indien u uw onvrede wilt melden zonder dat u hier een terugkoppeling over wenst te ontvangen wordt het behandeld als signaal of suggestie.

Wilt u wel graag een terugkoppeling ontvangen dan zal uw melding worden behandeld als klacht. De klachtenfunctionaris kan u adviseren en ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor uw klacht en kan bemiddelen tussen u en de betrokken medewerker(s) of afdeling(en).

Indienen signaal of klacht

Voor het indienen van een signaal of klacht kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevrouw L. de Keizer, nummer (079) 346 24 16 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9.00-16.00 uur en woensdag tot 14.00 uur) of een mail sturen naar klachtenfunctionaris@rhoc.nl.

Met uw gegevens gaan we vertrouwelijk om. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen en zullen automatisch als signaal of suggestie worden behandeld.

Meer informatie over de klachtenprocedure kunt u lezen in onze folder Klacht of niet tevreden? of het klachtenreglement RHOC.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.