Zoek

Uw beweging is onze zorg

Maarten Röling is gepromoveerd

Op woensdag 31 augustus heeft Maarten Röling zijn proefschrift met de titel ‘Identifying and Modifying the Impinging Hip’ mogen verdedigen in het Erasmus Medisch Centrum. Zijn co-promotoren Dr. Rolf Bloem (voormalig medisch directeur van het RHOC) en Dr. Nina Mathijssen (hoofd onderzoeksbureau RHOC) waren tijdens de verdediging aanwezig.

Maarten over zijn promotieonderzoek: “Mijn proefschrift, Identifying and Modifying the Impinging Hip, beschrifjt meerdere aspecten van het fenomeen femoroacetabulaire impingement syndroom. Dat gaat om heup impingement, inklemming van de heup door vormafwijkingen van de heup. Wij hebben in totaal 8 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd aangaande de incidentie in de huisartsen populatie, de diagnostiek middels röntgenfoto’s en 3D dynamische CT scans en de behandeling van de heup impingement middels kijkoperaties van de heup. Het succes van de operaties hebben we gemeten en gevalideerd en we hebben risico factoren kunnen aantonen voor een goed of minder goed herstel na de operatie.

Het hele promotietraject is in de afgelopen 10 jaar in Delft geweest. Begonnen als ANIOS, voorgezet als AIOS en uiteindelijk afgerond als orthopedisch chirurg. Dit alles is succesvol geworden door de steun van mijn voormalig opleider Dr. Bloem en Dr. Mathijssen en alle research medewerkers vanuit de afdeling orthopedie!”

Bekijk het proefschrift ‘Identifying and Modifying the Impinging Hip’

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.