Search

Uw beweging is onze zorg

Ondernemingsraad Reinier Haga Orthopedisch Centrum en Reinier Haga Groep maken afspraken

De ondernemingsraad van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) en de Reinier Haga Groep hebben met elkaar afgesproken op welke wijze de ondernemingsraad betrokken wordt bij de toekomst van de orthopedische zorg in Zoetermeer. Het RHOC krijgt voldoende mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen. Door deze afspraken, vastgelegd in een convenant, is een uitspraak van de Ondernemingskamer niet meer nodig. Daardoor kunnen de voorbereidingen voor de ontvlechting van de Reinier Haga Groep en de fusie tussen het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis per 1 maart 2023 worden doorgezet.

Zitting Ondernemingskamer

De ondernemingsraad (OR) van het RHOC voelde zich onvoldoende gehoord bij totstandkoming van het besluit tot ontvlechting van de Reinier Haga Groep en meende dat de medezeggenschap binnen het RHOC niet zorgvuldig was betrokken. Daarom vroeg de OR de Ondernemingskamer het besluit geheel of deels in te trekken. Tijdens de zitting op 16 februari stelde de rechter voor dat de OR van het RHOC en de Reinier Haga Groep nog een poging zouden doen om tot onderlinge afspraken te komen. Dat is nu gelukt.

Afspraken

Met de zorgverzekeraars is eerder afgesproken dat de prestaties van het RHOC in het eerste en tweede kwartaal van 2023 worden geëvalueerd. De OR van het RHOC en de Reinier Haga Groep hebben concrete afspraken gemaakt over de inrichting en uitvoering van deze reviews. Leden van de OR nemen deel aan de nieuw op te richten reviewcommissie.  De afspraken geven zekerheid dat medewerkers zorgvuldig worden betrokken en dat de reviews aan voorgestelde eisen voldoen.

Gebruik gebouw RHOC

Het LangeLand Ziekenhuis is binnen afzienbare tijd toe aan nieuwbouw. Gebruik van het pand van het RHOC voor huisvesting van het ziekenhuis is alleen een mogelijkheid als de ruimte niet (volledig) wordt benut door het RHOC. Faciliteiten van het RHOC zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor orthopedische zorg. Zo kan het RHOC het aantal patiënten de zorg bieden zoals met de zorgverzekeraars is afgesproken.

Aandeelhouders

Na de ontvlechting en fusie worden het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en het HagaZiekenhuis met locaties in Den Haag en Zoetermeer beide voor vijftig procent aandeelhouder van het RHOC. De ziekenhuizen geven aan een succes te willen maken van het orthopedisch centrum.

*Dit is een gezamenlijk bericht van de OR van het RHOC en de Reinier Haga Groep.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.