Uw beweging is onze zorg

HOS validatie studie

Wat willen we onderzoeken?Of de ‘Hip Outcome Score’ (HOS) vragenlijst goed weer kan geven hoeveel klachten patiënten hebben door een inklemming in hun heup (impingement klachten). En of de vragenlijst goed het verschil kan meten tussen voor en na de operatie.In het buitenland wordt deze vragenlijst al langer gebruikt, vooral in de Engelse taal. Maar […]

Het beste herstel na een revisie operatie van de heupkom – is er verschil tussen de operatietechniek via de voorzijde en via de achterzijde?

Wat willen we onderzoeken?Of de operatietechniek via de voorzijde van de heup zorgt voor eenzelfde of een sneller herstel van de functie van de heup, vergeleken met de operatietechniek via de achterzijde.Allebei de operatietechnieken worden al veel gebruikt. Soms is een techniek bijvoorbeeld niet geschikt voor een bepaalde situatie. Maar in veel gevallen zijn beide […]

Studie naar de behandeling van slijtage van de duimmuis met handtherapie

Wat willen we onderzoeken? Of het beter is om een spalk te krijgen én oefentherapie te volgen of om alleen een spalk te krijgen, bij patiënten met slijtage van de duimmuis. Dit zijn allebei gebruikelijke behandelingen bij slijtage van de duimmuis. We weten alleen nog niet of één van de twee behandelingen beter is. Waarom […]

Fasciitis plantaris studie

Wat willen we onderzoeken? Of er een verschil is in resultaten tussen drie gangbare behandelingen bij patiënten met fasciitis plantaris, ook wel ‘hielspoor’ genoemd. Bij hielspoor krijgt u soms een brace voorgeschreven om uw klachten te verminderen. Op dit moment zijn er 3 gangbare braces: een nachtspalk, een Strassburg sok en een gipsspalk. In dit […]

Slijtage van het polsgewricht na een gebroken pols bij ouderen (DART II studie)

Wat willen we onderzoeken? Met welke behandeling slijtage van de pols het best voorkomen wordt na een gebroken pols waarbij de breuklijn door het gewricht loopt, bij patiënten van 65 jaar op ouder. Het is bekend dat na een gebroken pols sneller slijtage van het polsgewricht kan ontstaan. Dit noemen we artrose. Het kan ontstaan […]

Plaatsen van een ballon bij patiënten met een niet-hechtbare peesscheur in de schouder

Wat willen we onderzoeken? Of er verschil is tussen de standaardoperatie en de standaardoperatie plus een ballon, wanneer de peesscheur in de schouder niet meer gerepareerd kan worden. Wanneer u last heeft van een peesscheur in de schouder die niet meer gerepareerd kan worden, stelt de dokter soms een operatie voor. Bij de standaardoperatie worden […]

De Nederlandse patiënt-vragenlijst van de Constant-Murley score

Wat willen we onderzoeken? Of een vragenlijst die u zelf invult net zo goed werkt als de meting van de dokter, bij patiënten die een nieuwe schouder krijgen. De Constant-Murley score is een meting waarbij de dokter onderzoekt hoe de functie van uw schouder is. Het gaat dan om hoe ver u uw arm kunt […]

Dagboek bij een schouderprothese

Wat willen we onderzoeken? Hoe het vroege herstel (tijdens de eerste acht weken) verloopt na het plaatsen van een schouderprothese. Met name hoe dat herstel precies verloopt van dag tot dag (wat betreft uw pijn), en van week tot week (wat betreft de functie van uw schouder en uw kwaliteit van leven). Daarnaast willen we […]

Evaluatie postoperatief herstel na een Triathlon Tritanium totale knievervanging

Wat willen we onderzoeken? Hoe het herstel in functie en kwaliteit van leven is bij patiënten die een nieuwe knie hebben gekregen, met de Triathlon Tritanium knieprothese. De Triathlon Tritanium knieprothese is een ongecementeerde prothese. Dat betekent dat er geen cement wordt gebruikt om de nieuwe knie vast te zetten in het bot. De prothese […]

Verkort nuchter zijn bij totale knieprothese

Wat willen we onderzoeken? Of het korter nuchter zijn voor de operatie ervoor zorgt dat patiënten zich na de operatie beter voelen en beter kunnen oefenen. De gebruikelijke regels voor de operatie zijn dat patiënten tot 2 uur voor de operatie alleen water mogen drinken. Soms voelen patiënten zich na de operatie niet lekker, zijn […]

Een cement compressie hulpmiddel voor de plaatsing van een nieuwe knie

Wat willen we onderzoeken? Of een cement compressie apparaat zorgt voor een betere verdeling van het cement dan de standaard methode.  Bij het plaatsen van een nieuwe knie wordt cement gebruikt om de prothese goed vast te zetten in het bot. De gebruikelijke methode is nu dat de orthopeed het cement met de vingers stevig […]

Lange termijn resultaten na een heupscopie

Wat willen we onderzoeken? Hoe het herstel in functie en kwaliteit van leven is bij patiënten die een heupscopie hebben ondergaan. We kijken daarbij vooral naar hoe het gaat met de dagelijkse bezigheden en het sporten. Maar ook naar hoeveel pijn patiënten nog in hun heup voelen na de operatie.  Daarnaast onderzoeken we hoe vaak […]

SuperPath® – een pilot studie

Wat willen we onderzoeken? Of de SuperPath techniek in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum veilig en goed gebruikt kan worden om een nieuwe heup te plaatsen. De SuperPath techniek is een nieuw ontwikkelde manier om een totale heupprothese te plaatsen. Daarvoor zijn speciale protheses en materialen ontwikkeld. Een mogelijk voordeel van deze techniek is dat […]

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.