Nieuw. En al 300 jaar ervaring.

De beste behandeling van wondlekkage na een heup- of knieprothese: een gerandomiseerde studie (LEAK studie)

Onderzoek in het kort

Procedure:
Deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen
• Groep 1 = vroeg operatief schoonmaken (dag 9 – 10 na de operatie)
• Groep 2 = afwachten (tot dag 16 na de operatie)

• Extra belasting (ten opzichte van standaard zorg):
• Deelnemers hoeven niet extra terug te komen
• Wel/niet operatief schoonmaken is afhankelijk van groep
• Vragenlijsten: 3, 6 en 12 maanden na de nieuwe knie of heup (ongeveer 15 minuten per keer)

Wat willen we onderzoeken?

Wat de beste behandeling is voor wondlekkage na een totale heup- of knieprothese: wachten of de wond vanzelf opdroogt, of operatief schoonmaken.

De behandeling van wondlekkage verschilt nu per ziekenhuis. Meestal wordt er eerst afgewacht of de wondlekkage vanzelf stopt. Als de wondlekkage blijft, wordt vaak besloten om de wond en de prothese operatief schoon te maken. Dat noemen we spoelen.

Het verschilt nu per ziekenhuis hoeveel dagen na de operatie gespoeld wordt.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Omdat we nog niet zeker weten wat het beste moment is om te gaan spoelen.

Als er te vroeg gespoeld wordt, kan het zijn dat patiënten onnodig opnieuw geopereerd worden. Hun wondlekkage zou misschien vanzelf wel zijn overgegaan.

Als er te laat gespoeld wordt, kan het zijn dat patiënten een infectie ontwikkelen die voorkomen had kunnen worden. Als de wond eerder was gespoeld, was de infectie misschien niet ontstaan of minder hevig geweest.

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we beter begrijpen wat over het algemeen de beste aanpak is: nog even afwachten tot de wondlekkage vanzelf stopt, of op dag 9-11 na de operatie gaan spoelen.

Hoeveel deelnemers zijn er nodig?

Het onderzoek is opgezet door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). In totaal zijn er 388 deelnemers nodig. Omdat dat erg veel is, en omdat het een belangrijke onderzoeksvraag is, doen er in totaal zo’n 35 ziekenhuizen in heel Nederland mee.

Wat houdt meedoen in?

Deelnemers worden ingedeeld in twee groepen: een groep die op dag 9-11 na de operatie gespoeld wordt, en een groep bij wie nog even wordt afgewacht of de wondlekkage vanzelf stopt. Als bij deelnemers in de afwachtende groep de wond op dag 16 na de operatie nog steeds lekt, wordt er alsnog gespoeld.

De computer bepaalt welke behandeling het wordt; de dokter heeft hier geen invloed op. Dat is erg belangrijk in dit onderzoek. Alleen op deze manier kunnen we goed onderzoeken welke behandeling het beste werkt.

Deelnemers hoeven niet extra terug te komen voor dit onderzoek. Wel krijgen ze vragenlijsten toegestuurd op 3, 6 en 12 maanden na de totale heup- of knieoperatie. De vragenlijsten duren ongeveer 15 minuten.

Contactpersonen

  • Onderzoek coördinator: Roos Bazuin
  • Onderzoeker: Brechtje Hesseling
  • Lokale hoofdonderzoeker: Marijn Rutgers, heup en knie orthopeed
  • Onderzoek@rhoc.nl
  • 079 – 206 55 95

Meer informatie

Engelse titel van het onderzoek:

‘LEakage After primary Knee and hip arthroplasty; a randomized controlled study for finding the best way to treat wound leakage after primary arthroplasty’

Dit onderzoek is geregistreerd op www.trialregister.nl, onder nummer NL5805.

Website van het onderzoek:

www.orthopeden.org/leak-patiënteninformatie

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.