Zoek

Uw beweging is onze zorg

De Nederlandse patiënt-vragenlijst van de Constant-Murley score

Onderzoek in het kort

Procedure:
• De orthopeed neemt 2 keer voor de operatie en 1 keer na de operatie een meting af
• Deze meting wordt vergeleken met een vragenlijst die deelnemers zelf invullen

• Extra belasting (ten opzichte van standaard zorg):
• Deelnemers komen 1 of 2 keer extra terug
• Vragenlijsten: 2 keer voor de operatie, en 6 maanden na de operatie (± 15 minuten per keer)

Wat willen we onderzoeken?

Of een vragenlijst die u zelf invult net zo goed werkt als de meting van de dokter, bij patiënten die een nieuwe schouder krijgen.

De Constant-Murley score is een meting waarbij de dokter onderzoekt hoe de functie van uw schouder is. Het gaat dan om hoe ver u uw arm kunt bewegen, hoeveel kracht u kunt zetten en hoe u in het dagelijks leven gehinderd wordt door uw schouderklachten. Uit deze score komt een puntenaantal, waarbij 0 punten de slechtste score is en 100 punten de beste.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Na dit onderzoek weten we of we de vragenlijst kunnen gebruiken om de meting van de dokter te vervangen.

Als de dokter de Constant-Murley score bij u afneemt, kost dit tijd tijdens uw afspraak. Deze tijd zou ook anders gebruikt kunnen worden, als u zelf van tevoren de meting zou kunnen doen (door de vragenlijst in te vullen). Zo zou de dokter meer tijd hebben om vragen beantwoorden of over de operatie te vertellen.

Maar de vragenlijst kan alleen de meting van de dokter vervangen als er ongeveer hetzelfde puntenaantal uit komt. In dit onderzoek vergelijken we daarom de uitkomst van de vragenlijst met de uitkomst van de meting die de dokter doet. Als deze uitkomsten goed met elkaar overeenkomen, kunnen we de vragenlijst in de toekomst standaard gaan gebruiken. Als de uitkomsten niet ongeveer hetzelfde zijn, is de vragenlijst jammer genoeg geen goede vervanger van de meting van de dokter.

Hoeveel deelnemers zijn er nodig?

Het onderzoek is opgezet door het RHOC. In totaal zoeken we 135 deelnemers. Om dat aantal sneller te bereiken, doet het OLVG ziekenhuis in Amsterdam ook mee aan dit onderzoek.

Wat houdt meedoen in?

Deelnemers krijgen op 3 momenten vragenlijsten: 2 keer vóór de operatie, en een half jaar na de operatie. Deze vragenlijsten kosten ongeveer 15 minuten om in te vullen.

Daarnaast wordt de Constant-Murley score ook 3 keer bij u afgenomen door een arts of onderzoeker. Dit gebeurt zoveel mogelijk op dezelfde dag als het invullen van de vragenlijsten. Het kan dus zijn dat deelnemers één of twee keer extra naar het RHOC moeten komen voor de metingen. Bijvoorbeeld wanneer het niet lukt om de metingen te koppelen aan bestaande afspraken. 

Contactpersonen

  • Onderzoek coördinator: Roos Bazuin
  • Onderzoeker: Brechtje Hesseling
  • Lokale hoofdonderzoeker: Max Hoelen, schouder orthopeed
  • Onderzoek@rhoc.nl
  • 079 – 206 55 95

Meer informatie

Volledige titel van het onderzoek:

‘Validiteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse patiënt-vragenlijst van de Constant-Murley score bij schouderprothesiologie’

Engelse titel van het onderzoek:

‘Validity and reproducibility of the Dutch patient-derived Constant-Murley score’

Dit onderzoek is geregistreerd op www.trialregister.nl, onder nummer NL5900.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.