Uw beweging is onze zorg

Het beste herstel na een revisie operatie van de heupkom – is er verschil tussen de operatietechniek via de voorzijde en via de achterzijde?

Onderzoek in het kort

Deelnemers worden ingedeeld in 2 groepen
• Groep 1 = operatietechniek via de voorzijde
• Groep 2 = operatietechniek via de achterzijde

Extra:
• Vragenlijsten 6 weken na de operatie
Functietesten van de heup bij de fysiotherapeut in het RHOC

Wat willen we onderzoeken?
Of de operatietechniek via de voorzijde van de heup zorgt voor eenzelfde of een sneller herstel van de functie van de heup, vergeleken met de operatietechniek via de achterzijde.
Allebei de operatietechnieken worden al veel gebruikt. Soms is een techniek bijvoorbeeld niet geschikt voor een bepaalde situatie. Maar in veel gevallen zijn beide technieken geschikt, en hangt de keuze voor de techniek bijvoorbeeld af van de voorkeur van de arts.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Er is al veel onderzoek gedaan naar de verschillende operatietechnieken bij het plaatsen van de eerste nieuwe heup. Echter, voor revisie operaties is de operatietechniek via de voorzijde nog niet vaak vergeleken met de operatietechniek via de achterzijde. We weten dus nog niet of de twee operatietechnieken dezelfde resultaten geven, of dat één van de twee technieken beter werkt. Bijvoorbeeld doordat het eerste herstel wat sneller gaat.

Hoeveel deelnemers zijn er nodig?
Het onderzoek is opgezet door het RHOC. In totaal zijn er 68 deelnemers nodig.

Wat houdt meedoen in?
Bij deelnemers wordt de operatie óf via de voorzijde van de heup gedaan, óf via de achterzijde van de heup. De computer bepaalt welke manier het wordt; de dokter heeft hier geen invloed op. Niet alle dokters gebruiken allebei de operatietechnieken. Het kan dus zijn dat u door een andere dokter geopereerd wordt.
Ook worden bij deelnemers op 4 momenten functietesten van de heup gedaan door de fysiotherapeut in het RHOC. Hiermee onderzoeken we hoe de functie van de heup verandert na de operatie.

Contactpersonen
Onderzoekscoördinator: Nicole de Esch
Onderzoeker: Brechtje Hesseling
Lokale hoofdonderzoeker: Marijn Rutgers, heup orthopeed

onderzoek@rhoc.nl
079 – 206 55 95

Meer informatie
Volledige titel van het onderzoek:
‘Het herstel na cuprevisies optimaliseren – is de anterieure benadering beter dan de posterolaterale benadering?’

Engelse titel van het onderzoek:
‘Optimising recovery after cup revision – is the anterior approach superior to posterolateral?’

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.