Uw beweging is onze zorg

SuperPath® – een pilot studie

Onderzoek in het kort

Procedure:
• Deelnemers krijgen de heupprothese met de SuperPath techniek.
• Dr. van der Linden en dr. Bloem opereren samen. Een expert van de firma is ook bij de operatie aanwezig.

Extra belasting (ten opzicht van standaard zorg):
• Deelnemers hoeven niet extra terug te komen
• Vragenlijst: 6 weken na de operatie (± 5 minuten)

Wat willen we onderzoeken?

Of de SuperPath techniek in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum veilig en goed gebruikt kan worden om een nieuwe heup te plaatsen.

De SuperPath techniek is een nieuw ontwikkelde manier om een totale heupprothese te plaatsen. Daarvoor zijn speciale protheses en materialen ontwikkeld. Een mogelijk voordeel van deze techniek is dat er geen kapsel van de heup verwijderd hoeft te worden. Een ander mogelijk voordeel is dat het makkelijker is om de prothese zo te plaatsen, dat deze het best overeenkomt met de natuurlijke vorm van uw heup.

Waarom is dit onderzoek belangrijk?

Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we bepalen of we de SuperPath techniek veilig en met goede resultaten kunnen gebruiken in het RHOC. Zo evalueren we eerst goed of deze techniek goed aan te leren is en het zin heeft om deze techniek bij meer mensen toe te passen.

Daarnaast mogen in Nederland niet zomaar nieuw ontwikkelde protheses geplaatst worden. Omdat de Nederlandse Orthopedische Vereniging veiligheid en kwaliteit erg belangrijk vindt, mogen nieuwe protheses eerst alleen in wetenschappelijk onderzoek gebruikt worden. In het RHOC staan we achter deze aanpak.

Hoeveel deelnemers zijn er nodig?

Het onderzoek is opgezet door het RHOC. In totaal zijn er 10 deelnemers nodig. 

Wat houdt meedoen in?

Deelnemers worden met de SuperPath techniek en bijbehorende prothese geopereerd, in plaats van met de standaardoperatie. Dokter J.P. van der Linden en dokter R.M. Bloem voeren deze operatie samen uit. Ook is er iemand aanwezig van de firma die de prothese maakt. 

Deelnemers hoeven voor dit onderzoek niet extra terug te komen naar het ziekenhuis. Wel wordt er 6 weken na de operatie een korte extra vragenlijst gegeven. We vragen daarmee naar de tevredenheid van de deelnemer, en hoe hij/zij het herstel heeft ervaren.

Contactpersonen

  • Onderzoeker: Brechtje Hesseling
  • Lokale hoofdonderzoeker: Hans van der Linden, heup orthopeed
  • Onderzoek@rhoc.nl
  • 079 – 206 55 95

Meer informatie

Volledige titel van het onderzoek:

‘Haalbaarheid van de SuperPath® techniek in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum’

Engelse titel van het onderzoek: 

‘SuperPath® – a pilot study’

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.