Zoek

Uw beweging is onze zorg

Orthopedisch centrum nieuwe standaard in zorg

Binnen twee jaar verrijst er naast het LangeLand Ziekenhuis een Orthopedisch Centrum dat een nieuwe standaard zet voor excellente zorg. Als het aan orthopedisch chirurg en beoogd medisch directeur Rolf Bloem ligt tenminste. Samen met de drie vakgroepen Orthopedie van de Reinier Haga Groep worden op dit moment de funderingen uitgedacht. Bloem: “Het Orthopedisch Centrum moet een nieuwe standaard zetten voor waardegedreven zorg.”

De regio Zuid-Holland is een dichtbevolkt gebied qua zorg. Diverse ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC’s) bieden orthopedische zorg aan. Goede zorg over het algemeen, maar niet direct onderscheidend. Het Orthopedisch Centrum Reinier Haga Groep (OC RHG) wil daar verandering in brengen. Met een unieke opzet en zorg die werkelijk om de patiënt is georganiseerd, in plaats van andersom.

Zelfstandig en toch samen

De opzet van het OC RHG legt hiervoor de basis. Het centrum is onderdeel van de Reinier Haga Groep, maar opereert volledig zelfstandig. Bloem: “We beschikken over alle faciliteiten van een ziekenhuis, zoals een Intensive Care en andere specialismen. Tegelijk bepalen we zelf hoe we onze zorg inrichten. Zo kunnen we flexibel zijn: inspelen op de markt én de zorgbehoefte van onze patiënten.”

“Bij alles wat we doen vragen we ons af: is dit in het voordeel van de patiënt?”

Waarde creëren

In het centrum ontstaat een nieuwe, gefuseerde vakgroep. Met 21 orthopeden en enkele sportartsen wordt het de grootste vakgroep van Nederland. “We hebben een fantastische groep, met veel potentie”, denkt Bloem. “Het biedt mogelijkheden om de verdieping op te zoeken in diverse specialisaties. Zoals de knieën, schouders of heupen. Door ons in kleine teams hierop te richten, leveren we supergespecialiseerde zorg. Uiteindelijk creëren we daarmee meer waarde. Voor onszelf, de zorgverzekeraar en het allerbelangrijkste: de patiënt.”

Patiënt voorop

Waarde vinden patiënten vooral terug in de organisatie van de zorg. Bloem: “Bij alles wat we doen vragen we ons af: is dit in het voordeel van de patiënt? Zo werken we aan korte toegangstijden en efficiëntie. Lopen de wachttijden op? Dan houden we ook ’s avonds spreekuur. We gaan voor een holistische benadering van de patiënt. Preventieve zorg en goede voorlichting spelen daarbij een belangrijke rol, die we verlenen in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg en andere zorginstellingen. Daardoor is opereren soms helemaal niet nodig of kan het worden uitgesteld.”

Koploper in onderzoek

Het OC RHG wordt tevens een centrum voor onderzoek. Bloem ziet een koploperspositie voor zich: “Juist wanneer je zo gespecialiseerd bent, heb je vernieuwende ideeën over je vakgebied. Denk aan nieuwe operatietechnieken of het gebruik van verbeterde protheses. Dat soort onderzoek doen we op ons eigen initiatief, geheel onafhankelijk. Zo krijgen we heel precies in beeld wat het beste werkt voor onze patiënten.

Eigen identiteit

Daarnaast wil het centrum zich onderscheiden met een geheel eigen identiteit. Ook weer gericht op kwaliteitszorg. “In onze bedrijfscultuur staan teamwork, transparantie en gedrevenheid voorop. We hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt”, aldus Bloem. Hij verwijst naar de toezegging van alle orthopeden om jaarlijks getoetst te worden op hun kundigheid. Voldoen ze niet aan de eisen, dan is dat aanleiding om te verbeteren. Bloem: “Het is een middel om scherp te blijven. Het geeft vooral aan dat we vertrouwen hebben. In ons eigen vermogen én in elkaar.”

Voor mens en maatschappij

Bloem is oprecht overtuigd dat de zorg in Nederland nog beter georganiseerd kan én moet worden. Wanneer het OC RHG slaagt in haar opzet en op die manier bijdraagt aan betere zorg, is het wat hem betreft een succes: “Als arts krijg ik nog steeds de meeste voldoening wanneer mijn patiënt tevreden is. In het Orthopedisch Centrum staat die tevredenheid voorop. Dat realiseren we met een open, respectvolle cultuur die gericht is op het steeds verder verbeteren van zorg. Het is een geweldig project, waar ik en mijn collega orthopeden pal achter staan.”

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.