Zoek

Uw beweging is onze zorg

Promotieonderzoek Bart ten Brinke

Op 5 april heeft Bart ten Brinke zijn proefschrift met de titel ‘The Role of Radiostereometric Analysis in the Evaluation of Orthopaedic Implants in the Upper Extremity’ mogen verdedigen in Erasmus Medisch Centrum. Bart ten Brinke is vorige maand in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum gestart als arts in opleiding tot medisch specialist. Bart zal hier tot februari 2024 werkzaam zijn en zich specialiseren in de orthopedische chirurgie.

Bart over zijn promotieonderzoek: ‘’Radiostereometrische analyse (RSA) is een techniek waarmee migratie van orthopedische implantaten nauwkeurig kan worden gemeten. Migratie van implantaten in de eerste twee jaar postoperatief is een belangrijke voorspeller voor loslating van heup- en knieprotheses. Over de waarde van RSA in de bovenste extremiteit is weinig bekend. Het doel van mijn promotieonderzoek was dan ook de (potentiële) rol van RSA in de bovenste extremiteit te onderzoeken.’’

Zijn co-promotoren Dr. Nina Mathijssen (hoofd onderzoeksbureau RHOC) en Dr. Gerard Kraan, waren tijdens de verdediging aanwezig. ‘’In dit proefschrift tonen we aan dat RSA ook in de bovenste extremiteit een betrouwbare methode is om migratie te meten. Daarmee is RSA een potentieel waardevol instrument om survival van protheses te optimaliseren.  Met name in de schouder geeft RSA belangrijke informatie over primaire stabiliteit van implantaten. We bevelen dan ook aan om in de toekomst de vroege migratie van alle nieuwe schouderimplantaten te onderzoeken alvorens deze protheses op de markt worden geïntroduceerd. In tegenstelling tot de schouder, staat de toepasbaarheid van RSA in de elleboog en de duimbasis ter discussie. Technische uitdagingen gerelateerd aan het kleine volume van het omliggende bot leiden tot veel verlies van data. Verder onderzoek naar alternatieve methoden voor het meten van migratie in deze kleine gewrichten is dan ook aan te bevelen.’’

Bekijk het e-book ‘The Role of Radiostereometric Analysis in the Evaluation of Orthopaedic Implants in the Upper Extremity’ van Bart.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.