Zoek

Uw beweging is onze zorg

Reinier Haga Orthopedisch Centrum krijgt eigen RvC

Het Reinier Haga Orthopedisch Centrum krijgt een eigen Raad van Commissarissen, verder in deze tekst RvC genoemd. De RvC is per 8 december benoemd door de aandeelhouders van het RHOC.

De RvC houdt toezicht op de directie-bestuurders van het RHOC en het gevoerde beleid door de directie-bestuurders. Eerder ontving het RHOC een positief advies van de cliëntenraad en ondernemingsraad inzake de benoeming. De RvC bestaat uit Henk van der Stelt (tevens voorzitter), Jan Verhaar en Natasja Baroch. Yolande Mansveld, sinds 1 oktober tijdelijk bestuurder van het RHOC, is blij met de benoeming.

De aandeelhouders van het RHOC geven aan vertrouwen te hebben in de leden van de RvC. Voor het RHOC betekent dit een volgende stap om verder te bouwen aan het leveren van orthopedische zorg in het hypermoderne centrum.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.