Uw beweging is onze zorg

Resultaten onderzoek Persona Partial Knee prothese

Onlangs is er een wetenschappelijk artikel van het RHOC gepubliceerd in het orthopedische tijdschrift ‘Acta Orthopaedica’. In dit artikel beschrijven we de 2 jaar resultaten van de Persona Partial Knee prothese: een ‘halve knie’ van de firma Zimmer Biomet. Bij een halve knie wordt alleen de binnenkant of buitenkant van het kniegewricht vervangen.

Met een speciale onderzoeksmethode hebben we de microbewegingen van de prothese in het bot onderzocht. Onze resultaten laten zien dat de prothese gedurende de eerste twee jaar stabiel in het bot zit. Ook de uitkomsten die belangrijk zijn voor patiënten, zoals de functie van de knie, gaan in die twee jaar goed vooruit. We blijven doorgaan met het onderzoek, om ook op de langere termijn te kunnen bepalen hoe stabiel de prothese in het bot blijft zitten.

We willen de patiënten die met dit onderzoek meedoen natuurlijk hartelijk bedanken. Bent u benieuwd naar het artikel? Lees het artikel via www.actaorthop.org/actao/article/view/5672

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.