Search

Uw beweging is onze zorg

RHOC behaalt ISO 9001 certificaat

Het RHOC heeft het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het bieden van orthopedische patiëntenzorg en het opleiden van medisch specialisten behaald.

Gedurende drie dagen hebben twee auditoren van het KIWA afgelopen mei de audit in het RHOC uitgevoerd voor de ISO 9001 certificering. Na de audit bleken er geen (kritische) tekortkomingen, slechts enkele aandachtspunten waar we in het RHOC het komend jaar aandacht aan gaan geven. De auditoren gaven een compliment over de prettige onderlinge samenwerking tussen alle afdelingen, de hartelijke ontvangst door iedereen en de mooie samenhang op het gebied van zorg, opleiding en wetenschap. Met dank aan alle medewerkers in het RHOC en de collega’s van het KWIK (Kenniscentrum Wetenschap, Innovatie en Kwaliteit) die in lead waren om de audit van begin tot eind voor te bereiden en ervoor gezorgd hebben dat de auditdagen soepel zijn verlopen.

Wat betekent het behalen van ISO 9001?

Voor het RHOC staat het leveren van excellente orthopedische zorg aan onze patiënten centraal. Deze certificering is voor het RHOC wederom een bevestiging dat wij op het gebied van patiëntenzorg, wetenschap en het opleiden van medisch specialisten kwaliteit bieden en weten te behouden.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.