Search

Uw beweging is onze zorg

RHOC ontvangt subsidie voor uitvoering KLAP studie

Goed nieuws voor het RHOC! Voor het uitvoeren van de KLAP studie (‘KLachten Aan hand of Pols’) heeft het Orthopedisch Centrum een subsidie van €10.000 ontvangen. De subsidie wordt gegeven door de Wetenschapsraad van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Tevens het ziekenhuis waar het onderzoek wordt uitgevoerd.

Aanleiding onderzoek

Er is nog onvoldoende bekend over de oorzaak van hand en pols klachten en hoe hand en pols klachten zich verder ontwikkelen. Wanneer patiënten in het Reinier de Graaf Ziekenhuis een eerste röntgenfoto krijgen vanwege klachten aan hun hand en/of pols worden zij benaderd met de vraag om mee te doen aan de KLAP studie.

Over de KLAP studie

Met de KLAP studie wordt onderzocht hoe vaak verschillende hand/pols aandoeningen op de foto te zien zijn en hoe die aandoeningen verder verlopen. Daarnaast onderzoek we of er een verband is tussen hoe erg de afwijking op de foto is, en hoeveel klachten iemand ervaart.

Voor deze studie werken we samen met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC in Rotterdam.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.