Uw beweging is onze zorg

Uw bezoek

Uw huisarts of fysiotherapeut heeft u doorverwezen voor een bezoek aan het Reinier Haga Orthopedisch Centrum, omdat hij/ zij uw klachten niet zelf kan behandelen.  Als u met een verwijzing van de huisarts of fysio ons belt, krijgt u snel een eerste gesprek met de specialist.

Ingang RHOC

Wat moet u meenemen?

 • Een geldig verzekeringsbewijs;
 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument);
 • De naam van de huisarts;
 • Heeft u een papieren verwijsbrief van uw huisarts of andere verwijzer gekregen? Neem deze dan ook mee (alleen bij uw eerste bezoek);
 • Uw Actueel Medicatieoverzicht (AMO). Dit kunt u aanvragen bij uw apotheek.

Hoe bereid ik me voor?

Een goede voorbereiding op uw afspraak in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum is belangrijk. Met behulp van de volgende tips is het makkelijker de informatie te krijgen die nodig is om zelf een juiste beslissing te nemen over het voorgestelde onderzoek, de behandeling of medicatie.

Voorbereiding op uw gesprek

 • Lees uw uitnodigingsbrief goed door;
 • Heeft u een vragenlijst gekregen? Vul deze vóór uw afspraak in;
 • Bedenk wat u wilt vertellen;
 • Bedenk wat u wilt vragen. Schrijf uw vragen op;
 • Vraag uw apotheek om een medicatieoverzicht en controleer of dit klopt.

UVV Begeleid vervoer

UVV Begeleid Vervoer brengt u graag naar het Reinier Haga Orthopedisch Centrum. Een begeleider kan u thuis ophalen. De begeleider wacht op u tijdens uw afspraak hier. Zodra u klaar bent, kunt u meteen weer terug naar huis. Begeleid Vervoer is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig met het openbaar vervoer of taxi kunnen reizen.

Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u enkele dagen voor uw afspraak contact opnemen met de servicelijn van het begeleid vervoer: (079) 2040808 op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur.
U kunt ook mailen: begeleidvervoer@uvv-zoetermeer.nl.

Lees meer in deze folder.

Tijdens uw gesprek

 • Wat denkt de orthopeed dat u mankeert (de diagnose)?
 • Welk onderzoek wil de arts laten doen? Welke behandeling stelt de arts voor?
 • Wat is het doel van het onderzoek en/of de behandeling? Zijn er eventuele alternatieven?
 • Wat zijn de eventuele gevolgen en risico’s van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wanneer en van wie krijgt u de uitslag van het onderzoek?
 • Wat zijn uw vooruitzichten (de prognose)?
 • Heeft u antwoorden gekregen op uw vragen?
 • Vraag eventueel aanvullend naar voorlichtingsmateriaal, websites met goede informatie of patiëntenverenigingen.

Bekijk een impressie van ons centrum.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.