Zoek

Uw beweging is onze zorg

Vergoeding en verzekering

De vergoeding voor uw behandeling voor het Orthopedisch Centrum zijn hetzelfde als voor reguliere ziekenhuizen in Nederland. Dat betekent dat uw zorgverzekeraar uw behandeling in het Orthopedisch Centrum voor 100% vergoedt. Wel zijn een verwijzing door uw huisarts of medisch specialist nodig en een medische indicatie. Verder dient u rekening te houden met uw eigen risico.

Verwijzing / verwijsbrief

Uw huisarts is uw eerste aanspreekpunt als u vragen of klachten heeft over uw gezondheid. Als de huisarts van mening is dat u specialistische zorg nodig heeft, schrijft de arts een verwijsbrief. Ook een medisch specialist kan een verwijsbrief schrijven. De huisarts stuurt de verwijsbrief digitaal naar naar het Orthopedisch Centrum.

Contracten met alle zorgverzekeraars

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

U bent als patiënt aan het Orthopedisch Centrum de kosten verschuldigd voor de verleende geneeskundige behandeling, service en/of overige diensten volgens de tarieven van het Langeland Ziekenhuis.

Door het aangaan van de behandelovereenkomst, verleent u aan het Orthopedisch Centrum een machtiging om namens u aan uw verzekeringsmaatschappij betaling te vragen van het verzekerde deel van de kosten van uw behandeling.

Het Orthopedisch Centrum doet dit via het administratieve systeem van het Langeland Ziekenhuis. Het LangeLand Ziekenhuis is niet bekend met de specifieke voorwaarden van alle verschillende polissen bij verschillende zorgverzekeraars. U bent zelf verantwoordelijk om uw polisvoorwaarden te controleren of te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Houd rekening met uw eigen risico. Hier vallen kosten van ziekenhuiszorg en het Orthopedisch Centrum ook onder.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.