Search

Uw beweging is onze zorg

Gebruik medische gegevens voor retrospectief onderzoek

U wordt behandeld in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC). 

Om u zo goed mogelijk te behandelen worden er allerlei medische gegevens over u verzameld, zoals röntgenfoto’s en bloedonderzoek. Deze gegevens of resultaten worden door het RHOC in uw dossier opgeslagen.

Na een behandeling kan er ook lichaamsmateriaal (‘restweefsel’) overblijven dat niet meer nodig is voor uw behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gedeelte van de knie dat verwijderd is om plaats te maken voor de prothese, of bloed dat is afgenomen. 

Wetenschappelijk onderzoek

In het RHOC doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Op deze pagina kunt u meer lezen over onderzoeken waarbij we u vanaf het begin van uw behandeling volgen. Dat heet ‘prospectief onderzoek’ (vrij vertaald: vooruitkijkend onderzoek).

Maar soms doen we ook ‘retrospectief onderzoek’: terugkijkend onderzoek. Daarbij gebruiken we dan de opgeslagen gegevens of restweefsel. 

Met dit onderzoek kunnen we onze kennis over het ontstaan van bepaalde aandoeningen vergroten en onderzoeken wat betere onderzoeks- en behandelmethoden zijn. 

De medische gegevens of restweefsels die voor dit onderzoek worden gebruikt, worden eerst anoniem gemaakt of gecodeerd. Dit betekent dat in onderzoek de gegevens en het restweefsel niet of niet direct naar u te herleiden zijn. 

Toestemming

Omdat het om gegevens of restweefsels gaat die gecodeerd of anoniem gemaakt zijn, hoeft de onderzoeker u niet expliciet om toestemming te vragen. U mag echter altijd aangeven dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens. Dit heeft geen enkel gevolg voor uw behandeling in het ziekenhuis en de relatie met uw arts. 

Welke mogelijkheden heeft u?

Wij vragen u te kiezen. Mag het RHOC uw resterend lichaamsmateriaal en medische gegevens wel of niet gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek? 

Mag het van u? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u het niet? Dan kunt u bezwaar maken. Geef dit aan bij uw arts of de poli-assistente. Of geef het door aan het onderzoeksbureau.

U mag ook later alsnog bezwaar maken. U hoeft niet te vertellen waarom u bezwaar maakt. 

Richtlijnen wetenschappelijk onderzoek

Voor het onderzoek met medische gegevens en restweefsel houdt het RHOC zich aan de ‘Code Goed Gebruik’ (zie ook www.federa.org). De belangrijkste regels van deze code zijn:

  • Het onderzoek moet nuttig zijn
  • De privacy van de patiënt moet voldoende beschermd worden
  • Een (ethische) commissie moet het onderzoek hebben goedgekeurd

Wilt u hier nog meer informatie over lezen? Dan kunt u de folder Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal of medische gegevens, geen bezwaar? Hierin wordt alles uitgebreid uitgelegd. 

Ook kunt u mailen naar onderzoek@rhoc.nl of bellen naar (079) 206 5595.

Contact

Let op

U kunt alleen bij ons Orthopedisch Centrum terecht met een doorverwijzing van uw huisarts of specialist.